V souvislosti s uvolňováním omezení Vládou ČR ožívá i náš fotbalový stadion. Trávník je po nucené přestávce jak samet, takže se hráči mají na co těšit. V tomto týdnu zahájily své tréninky naše mládežnické celky. V pátek 15.5.2020 se poprvé sejde k tréninku B-tým. Od pondělí 18.5.2020 obnoví svou tréninkovou zátěž i A-tým. Tréninky A-týmu jsou plánovány na pondělí, středu a pátek, vždy od 18:00 hodin. Naplánovány jsou už i první přípravné zápasy: 24.5.2020 v 10:00 hod. hrají Mladší žáci B v Sázavě. Muži A mají zatím naplánovány 4 zápasy: 30.5.2020 hrají od 10:00 hod. v Poděbradech, 3.6.2020 od 18:00 hod. ve Velimi, 13.6.2020 od 10:00 hod. v Kolíně a 20.6.2020 od 10:00 hod. doma s Čáslaví. Po tomto zápasu je u A-týmu plánována tréninková letní přestávka, letní přípravu A-tým zahájí 13.7.2020.

V průběhu tréninkových jednotek a přátelských zápasů je však třeba dodržovat hygienická pravidla doporučená FAČR (verze z 11.5.2020):

  1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
  2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
  3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
  4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
  5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
  6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
  7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
  8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
  9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
  10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.