Novinky
 1. Pojďme naplnit Lorec!
 2. Shrnutí minulého roku
 3. Dominik Lengál novým trenérem dorostu
 4. Ohlédnutí za fotbalovým plesem
 5. U11 na Klimešce

Koncepce mládeže Sparta Kutná Hora

Kompletní fotbalový rozvoj hráče s důrazem na individuální fotbalové dovednosti

 • Technika, odvaha, rychlost, samostatné rozhodování, kreativita
 • Míč je na prvním místě, snaha o jeho dokonalé ovládání
 • První dotek, hra oběma nohama
 • Odvaha v osobních soubojích, hra 1:1, 1:2..
 • Soupeře chceme přehrávat, útočná hra, chceme dávat góly
 • Po ztrátě míče ho chceme hned zpět, konstruktivní odebrání míče
 • Hrajeme fair-play

Minipřípravka

Mladší přípravka 2x

Starší přípravka 2x

Mladší žáci 2x

Starší žáci 2x

Mladší dorost

Starší dorost

 • Odbornost
 • Koncepčnost
 • Důraz na detail
 • Vášeň

Během celé sezony probíhají tréninky, zápasy, turnaje, nábory, v létě pak kempy.

 • Hry zábavnou formou
 • Všestranný rozvoj pohybové dovednosti (kotoul, přeskok, změna směru pohybu)
 • Základní prvky ovládání míče /vedení míče, zastavení a vyražení, vyhnutí se překážce)
 • Prohlubování osvojených pohybových schopností a dovedností
 • Průpravné hry a cvičení, soutěživost
 • Preference individuálního herního výkonu
 • Automatizace a zdokonalení základů ovládání míče (převzetí míče, první dotek, nácvik kliček a jejich provedení v herním prostředí, hra oběma nohama, přihrávka z místa i pohybu, základní cvičení na techniku střelby)
 • Důraz na kvalitu provedení
 • Vnímání herního prostoru
 • Rozvoj herních činností jednotlivce, koordinace
 • Rozvoj techniky práce s míčem
 • Naučené dovednosti zdokonalovat a provádět v maximální rychlosti
 • Naučené dovednosti uplatňovat v herních souvislostech
 • základy hry hlavou
 • Vnímání celého prostoru hřiště
 • Nesledovat pouze míč, ale i hráče
 • Přepnutí útok-obrana, po ztrátě míče získej konstruktivně zpět
 • Větší důraz na efektivitu zakončení
 • Probíhá celoroční nábor v úterý a ve čtvrtek
 • Každé léto pořádáme letní kempy pro mládež

Náš klub je partnerským klubem DK Mladá Boleslav

 • Můžeme využívat zkušeností a znalostí FA Mladé Boleslavi s výchovou fotbalových talentů