Novinky
 1. Projekt Trenéři ve škole a jeho pokračování..
 2. Informace o obdržené dotaci od NSA v roce 2022
 3. Pojďme naplnit Lorec!
 4. Shrnutí minulého roku
 5. Dominik Lengál novým trenérem dorostu

Koncepce mládeže Sparta Kutná Hora

Kompletní fotbalový rozvoj hráče s důrazem na individuální fotbalové dovednosti

 • Technika, odvaha, rychlost, samostatné rozhodování, kreativita
 • Míč je na prvním místě, snaha o jeho dokonalé ovládání
 • První dotek, hra oběma nohama
 • Odvaha v osobních soubojích, hra 1:1, 1:2..
 • Soupeře chceme přehrávat, útočná hra, chceme dávat góly
 • Po ztrátě míče ho chceme hned zpět, konstruktivní odebrání míče
 • Hrajeme fair-play

Minipřípravka

Mladší přípravka 2x

Starší přípravka 2x

Mladší žáci 2x

Starší žáci 2x

Mladší dorost

Starší dorost

 • Odbornost
 • Koncepčnost
 • Důraz na detail
 • Vášeň

Během celé sezony probíhají tréninky, zápasy, turnaje, nábory, v létě pak kempy.

 • Hry zábavnou formou
 • Všestranný rozvoj pohybové dovednosti (kotoul, přeskok, změna směru pohybu)
 • Základní prvky ovládání míče /vedení míče, zastavení a vyražení, vyhnutí se překážce)
 • Prohlubování osvojených pohybových schopností a dovedností
 • Průpravné hry a cvičení, soutěživost
 • Preference individuálního herního výkonu
 • Automatizace a zdokonalení základů ovládání míče (převzetí míče, první dotek, nácvik kliček a jejich provedení v herním prostředí, hra oběma nohama, přihrávka z místa i pohybu, základní cvičení na techniku střelby)
 • Důraz na kvalitu provedení
 • Vnímání herního prostoru
 • Rozvoj herních činností jednotlivce, koordinace
 • Rozvoj techniky práce s míčem
 • Naučené dovednosti zdokonalovat a provádět v maximální rychlosti
 • Naučené dovednosti uplatňovat v herních souvislostech
 • základy hry hlavou
 • Vnímání celého prostoru hřiště
 • Nesledovat pouze míč, ale i hráče
 • Přepnutí útok-obrana, po ztrátě míče získej konstruktivně zpět
 • Větší důraz na efektivitu zakončení
 • Probíhá celoroční nábor v úterý a ve čtvrtek
 • Každé léto pořádáme letní kempy pro mládež

Náš klub je partnerským klubem DK Mladá Boleslav

 • Můžeme využívat zkušeností a znalostí FA Mladé Boleslavi s výchovou fotbalových talentů