Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování
amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období
nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není
ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností
rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních:

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR
ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8.
dubna 2020.

Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím.
Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro
soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM
stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.

Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se
sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě
dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.

Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do
31. května 2020.

Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v
souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.

Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke
dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku
2019/2020 a souvisejících opatřeních.