Trenéři ve škole je ambiciózní projekt, který odstartoval na všech základních školách v Kutné Hoře 19. září 2022. Jeho cílem je vytvořit dětem pozitivní vztah k pohybu a zlepšení pohybové gramotnosti, společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví. Hodiny probíhají formou tandemové výuky, kdy trenér spolupracuje s učiteli tělesné výchovy. Zapojeno je už více než 15 pedagogů.

Na projektu spolupracují čtyři kutnohorské oddíly – FBC Kutná Hora (florbal), SK Sršní Kutná Hora (hokej), Sparta Kutná Hora (fotbal) a TJ Sparta Kutná Hora (házená). Zástupci sportovních klubů se pravidelně střídají v hodinách tělesné výchovy ve všech kutnohorských prvních třídách, které sdružují přes 250 prvňáčků.

„Jsme rádi, že se náš oddíl může na tomto projektu podílet. Máme velkou radost z toho, že se děti na hodiny s námi těší a můžou si vyzkoušet nové věci. Musíme ocenit i paní učitelky a jejich asistentky, které se do projektu zapojily na výbornou a spolupráce s nimi je skvělá. Věříme, že projekt má svůj smysl a velký potenciál v budování vztahu dětí ke sportu,“ shodují se trenéři z florbalového oddílu FBC Kutná Hora David Holub a Nikol Němcová.

Že má nový projekt velmi pozitivní odezvu, dělá radost také Bedřichu Francovi, který je trenérem fotbalu v klubu Sparta Kutná Hora. „Projekt Trenéři ve škole se v Kutné Hoře rozjel dle mého názoru na výbornou. Je hezké vidět děti, jak jsou plné radosti a očekávání co se bude v hodinách odehrávat nového a jak se na to těší. Snažíme se do hodin přinést nějaké nové aktivity a různorodost cviků. Díky tandemové výuce s učitelkami a asistentkami to funguje skvěle. Děti jsou stále v pohybu. Myslím, že jsme zatím spokojeni všichni děti, trenéři i učitelé,“ vyjmenovává zástupce fotbalového oddílu dosavadní pozitiva.

Spokojenost vyjadřují také zástupci zapojených základních škol. Mezi největšími přínosy jmenují, že se v rámci projektu daří vytvářet pozitivní vztah k pohybu, děti se učí nové a pestré pohybové metody a celkově tak hodiny přispívají k duševnímu i fyzickému zdraví dětí. Školy si také velmi oceňují přístup trenérů. „Všem zapojeným trenérům udělujeme velkou pochvalu, jsou výborní, práci s dětmi mají zvládnutou perfektně, děti se na ně vždy těší. Spousta aktivit je pro nás nových, vyučující je budou moci využívat i v dalších letech. Sportovním oddílům, které projekt připravily a realizují, děkujeme a rozhodně máme zájem o další spolupráci,“ říká k projektu Jana Nedvědová, zástupkyně ředitele školy ZŠ Žižkov. Slova paní zástupkyně potvrzuje i paní ředitelka Zdeňka Mačinová ze základní školy TGM. „Přínosný projekt, zapojení odborníků v tandemu dává větší prostor k pestrosti hodin a vzájemné inspiraci a sdílení zkušeností, pro děti obohacující.“

„Trenéři jsou skvělí profesionálové, kteří dokáží děti zaujmout nejen perfektně připravenými hodinami TV, ale i svojí vlastní osobností. Jejich komunikace s dětmi je příkladná, mužský element ve výuce je pro ně něco neokoukaného a netradičního, což přináší obrovský benefit. Velice oceňujeme soubor různých her a průpravných činností, které jsou nenákladné na pomůcky a jsou snadno dostupné při běžném vybavení tělocvičen. Nejen pro děti, ale i pro učitelky to má samozřejmě velký benefit. Byli bychom velice rádi, kdybychom mohli ve spolupráci pokračovat a dále přinášet dětem radost z hodin TV,“ nešetří chválou Dagmar Schovancová ze ŽŠ Jana Palacha a doufá v pokračování projektu.

Prodloužení a další prohloubení projektu si přeje také zástupce házenkářského klubu TJ Sparta Kutná Hora Alois Salák: „Chtěl bych poděkovat všem trenérům, ředitelům a paním učitelkám za to, co se

povedlo během půlroční vzájemné spolupráce, která je vidět především na dětech. Pevně věřím, že tento projekt podpoří i Město Kutná Hora a bude tak nadále možné, nejen v projektu pokračovat, ale i ho rozšířit na další třídy kutnohorských základních škol.