Zveřejňujeme reakci předsedy FK Sparta Kutná Hora Filipa Nedvěda na rozhovor s Tomášem Frejlachem, který vyšel v minulých dnech.

Přijde mi naprosto zbytečné dohadovat se s kýmkoli přes média a o to zbytečnější mi to přijde v situaci, kdy se jedná o záležitost půl roku starou. Nemůžu ale nechat bez vyjádření to, co Tomáš Frejlach prohlašuje o svém působení v Kutné Hoře a o současném stavu našeho oddílu.

Když si nezaujatý čtenář přečte Tomášovi odpovědi na kladené otázky, musí jednoznačně dojít k závěru, že veškeré zásluhy za dobré výsledky v posledních třech letech patří jedině Tomášovi, který v oddíle dělal všechno sám a po jehož odchodu padl oddíl na kolena. To však není v žádném případě pravda.

Zásluha na výsledcích posledních tří let je zásluhou všech lidí v našem oddíle a Tomáš rozhodně nebyl tím manažerem, který by vše řídil, ačkoli jím být měl, čemuž ostatně odpovídalo také jeho nadstandardní platové ohodnocení. Neupírám Tomášovi, že se na výsledcích klubu podílel, ale rozhodně to nebylo v míře převyšující trenéry a ostatní členy vedení, jak si evidentně on sám myslí.

Právě z důvodu, že Tomášova činnost z hlediska přínosu pro klub nebyla v porovnání s ostatními nikterak výjimečná, rozhodlo vedení oddílu, že Tomášova nadstandardní měsíční gáže bude snížena. Začátek rozporů mezi Tomášem a vedením klubu tedy nebyl z důvodu překvapujících názorů vedení na fotbal ani z důvodu rozdílné představy o vedení klubu, jediným důvodem byla skutečnost, že vedení klubu snížilo Tomášovu měsíční odměnu, protože si ji nedokázal obhájit výsledky své práce.

Po snížení měsíční odměny jsme se s Tomášem dohodli, že bude vykonávat nadále pouze funkci trenéra dorostu, která mu časovou náročností nijak nebrání hledat si další zdroje příjmů. Není tedy pravda, jak uvádí, že se v klubu staral o všechno a k tomu ještě začal trénovat dva dorosty a minipřípravku. Začátkem roku 2019 nám oznámil, že k 30. červnu 2019 jako trenér dorostu končí, s tím, že pokud chceme, aby zůstal, musíme mu zpětně navýšit měsíční mzdu na částku, kterou pobíral v minulosti. V jeho rozhodování o setrvání v klubu tedy nehrály žádnou roli rozdílné představy o vedení klubu, ale pouze výše jeho měsíční odměny. Tento požadavek byl samozřejmě pro vedení klubu naprosto nepřijatelný a nepřijatelný by byl i pro jakékoli jiné smysluplně smýšlející vedení.

Když jsme se na dalším setrvání nedohodli, začali jsme s hledáním náhrady za Tomáše, kterou jsme našli v současném trenérovi dorostu, Jakubu Stachovi. S tím jsme se dohodli na spolupráci v průběhu sezóny a museli jsme učinit sportovní rozhodnutí, zda Jakuba Stacha dosadit do funkce v průběhu sezony a umožnit mu se s týmem po zbytek sezony seznámit, nebo jej dosadit do funkce až po Tomášově odchodu. Rozhodli jsme se pro variantu první, čehož s odstupem času v žádném případě nelituji.

Pokud bychom Tomáše ponechali ve funkci trenéra dorostu až do 30. června 2019, jsem naprosto přesvědčen, že bychom novému trenérovi předali tým zhruba o sedmi hráčích. V podobném duchu, jak odpovídá Tomáš na otázky v rozhovoru, tedy že bez něho je vše v oddíle ztraceno a vše se rozpadne, totiž v průběhu sezóny štval hráče dorostu proti vedení a nabádal je k odchodu z klubu. Pokud se tedy ve svém rozhovoru zmiňuje o amatérismu, neodpustím si konstatování, že tahat do sporů mezi trenérem a vedením mladé fotbalisty, kteří se mají věnovat fotbalu a škole, je silně neprofesionální až ubohé.

Zmínku o tom, že po jeho odchodu prakticky všechna mužstva hrají ve spodních patrech svých soutěží, považuji spíše za úsměvnou. Tomáš poslední rok a půl svého působení v Kutné Hoře trénoval pouze dorost a neměl žádný vliv na jakékoli jiné mužstvo v oddíle. Jediné mužstvo, které tedy bylo ovlivněno jeho odchodem je dorost, který je v této sezóně nováčkem ve vyšší soutěži, než hrál za Tomášova působení. V článku s Tomášovým rozhovorem jsem se také dočetl, že Tomáš ví o tom, že z Kutné Hory odchází plno dětí a trenérů. Tato situace není v žádném případě pravdivá. Neevidujeme žádné odchody trenérů, které by byly zapříčiněny nesouhlasem s vedením klubu ani žádné odchody dětí ze stejného důvodu.

Tímto vyjádřením je pro náš oddíl kauza působení a odchodu Tomáše Frejlacha definitivně uzavřena a jakkoli se k ní dále vracet je ztrátou času. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že odchodem Tomáše Frejlacha náš oddíl nijak neutrpěl a působit v něm hráčsky, na pozici trenéra či na jiné pozici dává smysl. Za člověka by měly mluvit výsledky jeho práce, a proto bych chtěl veřejnost požádat, aby náš oddíl hodnotila podle dlouhodobých výsledků práce a ne podle nepravdivých a zavádějících vyjádření zhrzeného trenéra do novin.

Filip Nedvěd